Het bestrijden van insecten op een biologische manier is van groot belang voor het behoud van onze ecosystemen en het vermijden van schadelijke chemicaliën. Een veelgebruikte methode om ongewenste insecten te bestrijden is het gebruik van aaltjes.

Aaltjes zijn kleine, wormachtige organismen die van nature voorkomen in de bodem. Ze zijn niet schadelijk voor mens, dier of planten, maar leven van andere organismen, zoals insectenlarven. Aaltjes kunnen daarom worden ingezet om plagen van bijvoorbeeld de rouwvliegjes, taxuskever, emelten, engerlingen en trips op een biologische wijze te bestrijden.

De aaltjes worden geleverd in een klein zakje met voldoende voedsel en dienen gemend te worden met water, en kunnen vervolgens met een gieter, spuit of sproeier over de aangetaste planten of grond worden aangebracht. De aaltjes zoeken vervolgens hun prooi op en dringen deze binnen. Eenmaal binnen beginnen ze met het uitscheiden van bepaalde bacteriën, die de prooi uiteindelijk doden. De aaltjes gebruiken het dode insect als voedselbron en gaan op zoek naar nieuwe prooien. Zo wordt de populatie van de schadelijke insecten op een natuurlijke manier teruggebracht.

Het gebruik van aaltjes heeft een aantal voordelen ten opzichte van chemische bestrijdingsmiddelen. Ten eerste zijn aaltjes veilig voor mens, dier en planten, waardoor er geen risico’s zijn voor de gezondheid. Daarnaast zijn aaltjes specifiek gericht op de plaaginsecten en zullen ze geen andere nuttige insecten of organismen aantasten. Ook is er geen kans op resistentieontwikkeling bij de doelorganismen, omdat de aaltjes steeds nieuwe insectenlarven zoeken om als voedsel te dienen.

Tot slot zijn aaltjes ook nog eens een duurzame oplossing voor insectenplagen. De aaltjes zijn namelijk biologisch afbreekbaar en hebben geen schadelijke effecten op het milieu.

Insectenbestrijding met aaltjes is dus een milieuvriendelijke en duurzame oplossing voor het bestrijden van insectenplagen. Het is een natuurlijk alternatief voor de schadelijke chemische bestrijdingsmiddelen die vaak worden gebruikt. Door gebruik te maken van aaltjes wordt niet alleen de plaag bestreden, maar wordt ook de biodiversiteit in stand gehouden.

De Steinernema feltiae kan gebruikt worden voor de bestrijding van:

 • Rouwvliegjes (varenrouwmug)
 • Naaktslakken
 • Engerlingen
 • Emelten
 • Tripsen
 • Buxusmot
 • Taxuskever
 • Mieren
 • Teken
 • Eikenprocessierups
 • Coloradokever
 • Veenmollen